Domov » Node » 1. SLOVENSKI ROKODELSKI FESTIVAL

1. SLOVENSKI ROKODELSKI FESTIVAL

Datum dogodka: 
03/10/2015
sobota, 3. oktober 2015 - 10:00 do 15:00 na ploščadi SEM

12.00: uradno odprtje 1. slovenskega rokodelskega festivala

Foto: Matej Povše

Predstavitve rokodelskih centrov in rokodelcev

10.00 – 10.10: Zavod Marianum Veržej - Center DUO

10.10 – 10.20: Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o., CDUO Slovenska Bistrica

10.20 – 10.30: Rokodelski center Ribnica

10.30 – 10.40: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

10.40 – 10.50: Rokodelska mreža Srca Slovenije

11.00: interpretacija ljudskih pesmi in viž ter delavnica

Predvidoma ob 12. uri nas bo z obiskom počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj praznovanj ob 25-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji.

13.00 – 13.10: Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija

13.10 – 13.20: Društvo rokodelcev Moravške doline

14.00 – 14.10: Rokodelski center DUO Škofja Loka, Razvojna agencija Sora d.o.o.

14.10 – 14.20: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

14.30 – 15.00: Zaključek festivala

Foto: Matej Povše

V času festivala si lahko ogledate rokodelska znanja in veščine ter se v nekaterih tudi sami preizkusite: klekljanje, lončarstvo, pletenje iz ličja in slame, kamnoseštvo, pletenje košar iz šibja, izdelovanje rož iz krep papirja, izdelovanje bidermajer šopkov iz papirja, rezbarjenje modelov za loški kruhek, posodarstvo, pletenje slamnatih kit, pletenje štajerskega plota iz vrbovega šibja in številne druge.

Foto: Matej Povše

Fotografija: Matej Povše

Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva žive kulturne dediščine in Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije organizirata 1. Slovenski rokodelski festival, saj se zavedata pomena rokodelstva za ohranjanje slovenske kulturne dediščine.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije povezuje 9 rokodelskih centrov: Društvo rokodelcev Moravške doline, Rokodelski center Ribnica, Zavod Marianum Veržej - Center DUO, Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica), Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d. o. o.), Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. in Rokodelska mreža Srca Slovenije (Razvojni center Srca Slovenije d. o. o.). Ustanovljen je bil leta 2014 z namenom sooblikovanja pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi spodbuja k večji kakovosti rokodelskih izdelkov, k njihovi širši promociji in prenosu znanj na mlajše generacije. Rokodelski centri, ki so člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, povezujejo več kot 750 rokodelcev, od katerih je več kot 140 nosilcev certifikata Art&Craft.

Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva žive (nesnovne) kulturne dediščine že od leta 2011 ustvarja Register žive kulturne dediščine (Register je začel nastajati leta 2008). V Register so poleg uprizoritvenih umetnosti, družbenih praks, ritualov in praznovanj, znanj in praks o naravi in svetu, ustnega izročila, izrazov in jezika, vpisani tudi elementi tradicionalni obrtnih veščin. Le ti predstavljajo pomemben del slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki je brez ljudi, ki imajo znanja in veščine ter jih prenašajo iz roda v rod, ne bi bilo. Zato Koordinator varstva žive kulturne dediščine veliko pozornost posveča prav sodelovanju z nosilci dediščine, njenemu evidentiranju, dokumentiranju, spoštovanju, prenašanju znanj in promociji. 1. Slovenski rokodelski festival je eden od vidnih produktov  teh prizadevanj, ki naj pripomorejo k ozaveščanju o bogastvu in vrednotah dediščine in sodobnih oblik rokodelstva. 

V času festivala si lahko ogledate predstavitve rokodelskih znanj in veščin ter se v nekaterih tudi sami preizkusite: klekljanje, lončarstvo, pletenje iz ličja in slame, kamnoseštvo, pletenje košar iz šibja, izdelovanje rož iz krep papirja, izdelovanje bidermajer šopkov iz papirja, rezbarjenje modelov za loški kruhek, posodarstvo, pletenje slamnatih kit, pletenje štajerskega plota iz vrbovega šibja in številne druge.