Slovenski etnografski muzej

Uprizoritev Škofjeloškega pasijona v starem mestnem jedru Škofje Loke leta 2015. Foto: Anja Jerin, 2015
Datum objave 
19. marec 2021

V velikonočnem času vas vabimo na razstavo 300 let Škofjeloškega pasijona

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej                        
Ljubljana, 16. marec 2021

V Slovenskem etnografskem muzeju, ki je nacionalni Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, bo med 25. marcem in 18. aprilom 2021 v avli razstavne hiše SEM na ogled manjša priložnostna razstava 300 let Škofjeloškega pasijona. Z razstavo SEM obeležuje tristoletnico te spokorniške procesije, ki prikazuje Kristusovo trpljenje in motive iz Stare in Nove zaveze. Avto-rici razstave sta dr. Nena Židov in mag. Anja Jerin, kustodinji SEM.

Gledališko predstavo, ki temelji na verzih v škofjeloškem narečnem jeziku zapisanega dramske-ga besedila, kot ljudsko ljubiteljsko gledališče v obliki procesije na prenosnih odrih, vozovih, konjih ter peš uprizarjajo prostovoljni amaterski igralci iz Škofje Loke in okoliških krajev. V pred-stavi, ki na štirih odrih poteka na prostem, po ulicah in trgih srednjeveškega mestnega jedra Škofje Loke, sodeluje okrog 900 nastopajočih in 400 drugih sodelavcev. Gre za največjo dram-sko predstavo  na prostem v Sloveniji. Govorjeno besedilo dopolnjujeta glasba in petje, vsebino pa bogatijo konjeniki, križenosci, bičarji, Adamovi otroci, barvite bratovščine in cehi.

Besedilo pasijona je na osnovi predhodnih uprizoritev in predlog zapisal kapucin pater Romuald Marušič. Rokopisni kodeks, datiran z letnico 1721, velja za najstarejše ohranjeno dramsko bese-dilo v slovenskem jeziku in za najstarejšo ohranjeno režijsko knjigo v Evropi. Kodeks je shranjen v Kapucinskem samostanu Škofja Loka, kjer je tudi nastal.
Ob koncu 18. stoletja je bil pasijon ukinjen, zatem pa prirejen in leta 1936 ponovno odigran. Na-slednje uprizoritve so bile v letih 1999 in 2000, od leta 2009 pa ga zaradi zahtevne izvedbe upri-zarjajo vsakih šest let v velikonočnem času. Zadnja uprizoritev je bila leta 2015, letošnja pa je zaradi epidemije prestavljena na leto 2022.
Škofjeloški pasijon je član združenja Europassion in Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči. Leta 2008 je bil vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije in leta 2016, kot prvi element iz Slovenije, vpisan tudi na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Kontakt:
dr. Nena Židov, SEM, avtorica razstave, E: nena.zidov@etno-muzej.si, T: 01/ 3008 760
mag. Anja Jerin, SEM, avtorica razstave, E: anja.jerin@etno-muzej.si, T: 01 / 3008 743