Slovenski etnografski muzej

Je etnologija doma tudi v drugih slovenskih muzejih?

Panoji etnoloških zbirk triindvajset od sedemindvajsetih slovenskih muzejev, vključenih v muzejsko mrežo za izvajanje javne službe, med drugim na področju etnologije.

Poleg Slovenskega etnografskega muzeja, osrednje nacionalne etnološke ustanove v Sloveniji, zbirajo, hranijo in predstavljajo etnološke zbirke v njihovih ustanovah in dislociranih enotah tudi številni pokrajinski, mestni, občinski ali medobčinski in posebni muzeji.

Razstava opozarja na prisotnost etnoloških zbirk na Slovenskem z namenom njihovega približevanja javnostim, ki naj spoznavajo rezultate etnoloških prizadevanj v slovenskih muzejih in sprejmejo sporočila varuhov etnološke premične dediščine na regionalni ravni v hiši, v kateri je fond muzealij v dobrąni meri nacionalni seštevek regionalnega.

Sodelujoči muzeji:
Belokranjski muzej, Metlika
Dolenjski muzej Novo mesto
Gorenjski muzej Kranj
Goriški muzej, Nova Gorica
Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem
Koroški pokrajinski muzej, Enota Slovenj Gradec
Loški muzej, Škofja Loka
Mestni muzej Idrija
Mestni muzej Ljubljana
Muzej Ribnica, Miklova hiša
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej Velenje
Notranjski muzej Postojna
Pokrajinski muzej Celje
Pokrajinski muzej Koper
Pokrajinski muzej Maribor
Pokrajinski muzej Murska Sobota
Pokrajinski muzej Ptuj
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
Slovenski verski muzej, Cisterijanski samostan, Stična
Tolminski muzej
Tržiški muzej
Zasavski muzej Trbovlje