Slovenski etnografski muzej

Več od zlata in srebra nam sadno drevje da...

Leto izdaje 
1998
Strani 
104
Trgovina 
Publikacije
Cena 
6.50 EUR
Naslovnica knjige Več od zlata in srebra nam sadno drevje da...

V publikaciji je opisanih nekaj temeljnih vprašanj slovenskega sadjarstva, povezanih z njegovim razvojem, t.j. pomenom v posameznih časovnih obdobjih in na posameznih območjih.

Publikacija je razdeljena na štiri dele. V prvem delu sledimo razvoju sadjarstva kot gospodarske dejavnosti, v drugem najpomembnejšim sadjarskim tehnikam in njihovemu razvoju, v tretjem govorimo o namenu gojitve sadnega drevja in njegovi uporabi (živo drevo, les, plodovi...), v četrtem, sklepnem delu o sadju - plodovih sadnega drevja, in bistvu gojitve sadnega drevja, njegovi simboliki, šegah in navadah, v katerih se pojavlja, in nekaterih drugih vprašanjih duhovnega izročila.  

Kazalo knjige Več od zlata in srebra nam sadno drevje da...Stran iz knjige Več od zlata in srebra nam sadno drevje da...