Subscribe to RSS - Služba za javne programe in komuniciranje

Javni programi in služba za komuniciranje

Vodja službe za muzejske programske storitve, projekte in tržno komuniciranje
386 (0)1 300 87 10
višja kustosinja
386 (0) 1 300 87 98
strokovna sodelavka
386 (0) 1 300 87 87

Oddelek za muzejsko pedagogiko in andragogiko

vodja oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Kustosinja