Slovenski etnografski muzej

Ustvarjalnost je super hrana
Datum objave 
28. julij 2021
Kaj 
Novice

Ustvarjalnost je super hrana, priložnostna razstava v parku Tivoli

1. 8. – 15. 9. 2021 na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani

Slovenski etnografski muzej se letošnje poletje predstavlja tudi v okviru razstave Ustvarjalnost je super hrana, ki jo organizira Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ob več jubilejih - 30. obletnici svojega delovanja, 30. obletnici samostojnosti države, ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije in ob obeleževanju Slovenije kot evropske gastronomske regije 2021.

Na razstavi je področje intelektualne lastnine predstavljeno na nov in ustvarjalen način v povezavi in v prepletu s kulturo oziroma kulturno dediščino in hrano oziroma gastronomijo. Poudarja ustvarjalnost in inovativnost ter je navdih za nadaljnje ustvarjanje za sedanje in prihodnje generacije.

Slovenski etnografski muzej se na razstavi predstavlja z osmimi temami iz svojih zbirk, ki jih je fotografiral Tomo Jeseničnik: z žrmljami, potičnico, enoto nesnovne dediščine, ki predstavlja znanje oblikovanja malih kruhkov, zajemalkami in vevnicami, panjem kranjičem, risbo preše iz Dokumentacije SEM, z grabljicami za borovnice in stekleničkami Cockte.

Ob razstavi je zaživel spletni portal: www.uil-razstava.si

Razstava bo na ogled na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani med 1. avgustom in 15. septembrom 2021.

Vabljeni!


Razstavo je pripravil Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije v sodelovanju z več slovenskimi muzeji in institucijami: Tehniški muzej Slovenije, Muzej krščanstva na Slovenskem, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski šolski muzej, Združenjem SAZAS k. o., AIPA, k. o., Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Rokodelskim centrom Ribnica, Odborom za označbo porekla idrijske čipke ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Koordinatorka razstave za SEM: mag. Maja Kostric Grubišić, Služba za komuniciranje
Sodelujoči kustosi SEM: Barbara Sosič, mag. Anja Jerin, mag. Adela Pukl, Miha Špiček, Blaž Verbič

Znanje izdelovanja prostoročno oblikovanih malih kruhkov je vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikZajemalke in vevnica / velnica, Ribnica, okoli leta 1930, hrani: Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikStekleničke Cockte, Ljubljana, 1978, 1989, 1995, 2001, 2009, 2013, 2018, hrani: Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikPanj kranjič s poslikano končnico z motivom sv. Andreja, Visoko, konec 18., zač. 19. stoletja, hrani: Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikPotičnica, komendske delavnice, okoli 1900, hrani: Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikŽrmlje za mletje žita, Babna brda, 2. pol. 19. stoletja, hrani: Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikGrabljice za borovnice, 20. stoletje, hrani: Slovenski etnografski muzej, foto: Tomo JeseničnikLesena ročna stiskalnica (preša) za grozdje, z lesenim vretenom in leseno matico, Mali kal, 1950, hrani: Slovenski etnografski muzej, avtor risbe Ivan Romih