Slovenski etnografski muzej

Utrinek s spletne razstave
Datum objave 
30. oktober 2020
Z razstavo se SEM pridružuje obeleževanju naziva Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021.

Spletna razstava Kjer so čebele doma gostuje na portalu Etnografskega muzeja Zagreb

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej                        
Ljubljana, 20. oktober 2020

Spletna razstava Kjer so čebele doma gostuje na portalu Etnografskega muzeja Zagreb

Slovenski etnografski muzej v torek, 3. novembra 2020, ob 12.00 odpira spletno razstavo Kjer so čebele doma, ki bo na ogled na portalu Etnografskega muzeja Zagreb (www.emz.hr) in Sloven-skega etnografskega muzeja (www.etno-muzej.si). Odprtje razstave bo na spletu potekalo v živo preko YouTube kanala SEM (https://www.youtube.com/user/etnomuzej).

Slovenski etnografski muzej z razstavo obeležuje dolgoletno uspešno sodelovanje med muzejema, ki ga je v začetku letošnjega leta ponovno potrdil z gostovanjem razstave Hrvaške otroške igrače med tradicijo in sodobnostjo.  Razstava Etnografskega muzeja Zagreb je bila na ogled v Ljubljani od februarja do oktobra 2020. V jesenskem času pa bi SEM moral gostovati v Etnografskem muzeju v Zagrebu z razstavo Kjer so čebele doma. Žal nam čas, v katerem živimo, tega ne dopušča, zato je SEM za hrvaške obiskovalce pripravil spletno različico razstave, ki pa bo (tudi zaradi besedil v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku) dostopna najširšemu občinstvu.

O razstavi:
Razstavo Kjer so čebele doma je Slovenski etnografski muzej prvič postavil na ogled leta 2018 in je z njo obeležil prvi Svetovni dan čebel. Spletna razstava sledi strukturi fizične razstave. S fotografija-mi, besedili in videi razkriva zbirke SEM, osredotočene na bivališča čebel.

Slovenci smo narod čebelarjev, imamo jih kar 11.000, kar nas v glede na število prebivalcev uvršča v sam svetovni vrh. Ponosni smo na svojo čebelarsko dediščino. Z njo so povezane veščine in zna-nja, ki botrujejo tako uspešnemu delu s čebelami kot pridobivanju najkvalitetnejših čebeljih pridel-kov, in se že stoletja prenašajo iz roda v rod.  
Na spletni razstavi so na ogled mejniki v zgodovini čebelarjenja, projekciji čebelnjakov nekoč in danes, dva kratka filma o čebelarjenju na podeželju in v mestu, in panji, v katerih je živela in še živi kranjska čebela. Ker je ta rasa čebel avtohtona tudi v sosednjih državah, med drugim na Hrvaškem, je na ogled bogata zbirka panjev iz Etnografskega muzeja v Zagrebu. Predstavljena je tudi poseb-nost slovenskega čebelarstva - poslikane panjske končnice kot edinstvena likovna in duhovna sestavina slovenskih čebelnjakov, ki jo dopolnjuje video s prikazom tehnike poslikavanja končnic.

Slovenski etnografski muzej  širi vedenje o dediščini čebelarstva in ima pomembno poslanstvo, saj domačim in tujim obiskovalcem skozi svojo razstavo in dogodke na to temo pripoveduje o pomenu in posebnostih slovenskega čebelarstva in z njim povezane kulturne dediščine. S tem širi tudi za-vest o pomenu čebel, čebelarjenja in čebeljih pridelkov za človeka.

Avtorica razstave je Barbara Sosič, muzejska svetovalka, soavtorica dr. Bojana Rogelj Škafar, kustos svétnik, obe iz Slovenskega etnografskega muzeja. Njeno izvedbo je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS.

Kontakt:
Barbara Sosič, avtorica in kustodinja razstave, SEM , E: barbara.sosic@etno-muzej.si
Dr. Bojana Rogelj Škafar, soavtorica in kustodinja razstave, SEM, E: bojana.rogelj-skafar@etno-muzej.si