Slovenski etnografski muzej

Govor na podelitvi
Datum objave 
21. september 2018

SEM je dobitnik Nagrade ICOM Slovenija 2018 za mednarodno prepoznaven projekt SWICH

Slovenski etnografski muzej je dobitnik NAGRADE ICOM SLOVENIJA ZA LETO 2018 za mednarodno prepoznaven projekt SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage.

Nagrado so na II. Kongresu slovenskih muzealcev v Brežicah prevzeli sodelavci projekta: dr. Bojana Rogelj Škafar, dr. Marko Frelih, Tina Palaić, Anja Koren, mag. Adela Pukl.

Utemeljitev nagrade:

Slovenski etnografski muzej je bil del projekta SWITCH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (Delitev sveta vključenosti, ustvarjalnosti in dediščine), ki je potekal med novembrom 2014 in septembrom 2018, del sredstev pa je pridobil s programom Ustvarjalna Evropa. Projekt vključuje deset evropskih etnografskih muzejev in muzejev svetovnih kultur, njegov cilj pa je premisliti vlogo in poslanstvo tovrstnih muzejev danes. V sodelovanju s partnerskimi muzeji, umetniki in ciljnimi družbenimi skupinami je projekt obravnaval razmerja med zunajevropskimi zbirkami in ljudmi v sodobni družbi, upoštevajoč specifičnost zgodovinskega in družbenopolitičnega konteksta, v katerem delujejo muzeji, ter vizije muzejske stroke na področju zbiranja in predstavljanja zunajevropskih zbirk vsakega sodelujočega muzeja.

Komisija projektu SWICH – Sharing a World of Inclusion; Creativity and Heritage (Delitev sveta vključenosti, ustvarjalnosti in dediščine) podeljuje nagrado zaradi mednarodnega medpartnerskega sodelovanja v okviru Evrope, interdisciplinarnega pristopa, participativne ter inkluzivne razstave, mednarodne prepoznavnosti, vzpodbujanja ustvarjalnega dialoga, spodbujanja nove univerzalne odgovornosti za dediščino med (etnografskimi) muzeji v diaspori s skupnostmi, iz katerih muzejski predmeti izvirajo, prepoznavnosti ICOM-ovih načel in vpliva na razvoj stroke v slovenskem prostoru z naslavljanjem vprašanj zbiralne politike za prihodnost in vprašanj uporabe digitalne tehnologije.

Na Razpis za nagradi ICOM Slovenija za leto 2018 »Za mednarodno mreženje slovenske muzejske misli in dela« so do razpisanega datuma prispele štiri prijave:

Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte:

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodni ravni vzpostavljajo dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti.

a) Platforma Future Architecture; Muzej za arhitekturo in oblikovanje

b) SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage; Slovenski etnografski muzej

Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme:

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij v svetu.

a) Daleč, tako blizu, 25. bienale oblikovanja (BIO 25); Muzej za arhitekturo in oblikovanje

b) Memory Walk: Engaging Young People in Active Commemoration to Combat Discrimination; Muzej novejše zgodovine Slovenije

Nagrado za delo na mednarodnem področju za projekt je torej prejel projekt SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, nagrado za promoviranje ICOM-ove teme 2018 pa Muzej za arhitekturo in oblikovanje za Daleč, tako blizu, 25. bienale oblikovanja (BIO 25).