Slovenski etnografski muzej

Nina Zdravič Polič
Datum objave 
29. september 2020

Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej                        
Ljubljana, 28. september 2020

Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo v roke muzejske svetnice Slovenskega etnografskega muzeja

Danes je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekala podelitev Valvasorjevih odličij za izjemne dosežke na področje muzealstva, ki jih podeljuje Slovensko muzejsko društvo, in Nagrade ICOM Slovenija za mednarodno mreženje, ki jih podeljuje Društvo ICOM - Slovenski odbor.

Z veseljem sporočamo, da je Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo prejela naša kolegica Nina Zdravič Polič, muzejska svétnica, vodja muzejske programske dejav-nosti in Službe za komuniciranje SEM, ki je s svojim interdisciplinarnim delovanjem v slovenskem muzejskem prostoru pionirsko razvijala in uveljavila celovito komunici-ranje od njegovih začetkov.
Kot je zapisala Komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom: “Poslanstvo muzejske svétnice Nine Zdravič Polič je teoretično in praktično opredmetenje komunikacije marketinga v slovenskih muzejih, zlasti Slovenskega etnografskega muzeja, v katerem je delovala več kot dvajset let. Osrednje načelo njenega strokovnega delovanja je zastopanje slovenske kulturne dediščine v mednarodni areni in prenos vedenj o svetovnih muzejskih trendih v slovenski muzejski prostor. S svojimi muzejskimi projekti, vpetimi v mednarodni prostor, je vsakokrat preizpraševala aktualna globalna vprašanja človeštva, pri čemer je sprožala razpravo in razmislek na lokalni ravni. S svojo prodornostjo in strokovno širino je tako pomembno pripomogla k osmislitvi družbene vloge muzejev v Slovenij.

Razen tega sporočamo, da je častno Valvasorjevo priznanje prejela Mateja Logar, hči dr. Borisa Kuharja, nekdanjega direktorja SEM, ki je Kuharjevo zapuščino podarila Slovenskemu etnografskemu muzeju. Muzej je z donacijo pridobil številne terenske zapiske in fotografije, filmsko gradivo, strokovno knjižnico ter predmete iz Afrike in Azije.

Kontakt:
Služba za komuniciranje, Slovenski etnografski muzej
T: 01 / 3008 700, etnomuz@etno-muzej.si

Mateja LogarPodelitev