Slovenski etnografski muzej

Pustovanje

Avdiovizualije na stalni razstavi Med naravo in kulturo

Pustovanje
Strokovni sodelavec mag. Igor Cvetko, realizacija Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, 2004/5, DVD, 9'54".

Orači iz Haloz in Markovcev
Haloze in Markovci, 1969/70. Zmonirano iz gradiva z delovnim naslovom Kurentija v Halozah, Markovcih in na Ptuju, posnel dr. Boris Kuhar, produkcija SEM, gradivo na VHS, DV in DVD formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM, originalni 16 mm barvni film hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.

Skupina otroških oračev obhodi hiše v Halozah, odrasli orači (pokač, plužarji, jajčar, kurenti) pa domačije na Ptujskem polju.

Vrbiške šeme
Vrbica pri Ilirski Bistrici, 2004. Strokovna sodelavca mag. Igor Cvetko in dr. Nena Židov, kamera dr. Nena Židov, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Vrbiške šeme predstavljajo veliko družino, ki jo vodita ta star in ta stara. Črni liki so ta beu in ta črn louc (brkati in zobati maski iz ovčjega krzna), Zeljeni Juri, karabačar, debeluh, hudiči, poskočna cupranca, obredni orači z vpreženimi uosli in babec z babo v košu. Bele šeme predstavljajo beli pari v barvitem vezenem okrasju, ki jih pred vsiljivci branita dva budna policaja.

Cerkljanski lavfarji
Cerkno, 2005. Strokovna sodelavca mag. Igor Cvetko in dr. Nena Židov, posnela dr. Nena Židov, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Povorka cerkljanskih lavfarjev skozi Cerkno: Pust, te tirjesti, ta mršlanast, lament, ta star dic s ta stara baba, gospod in gospa, te loparjest, te kožuhast, te ličnat, te žakljev, te hrastov in drugi. Nedeljski obhod mask je končan z obsodbo Pusta pred zbranimi sodniki na osrednjem trgu.