Slovenski etnografski muzej

Preživljanje slovenskih izseljencev

Avdiovizualije na stalni razstavi Med naravo in kulturo

Preživljanje slovenskih izseljencev
Strokovna sodelavka mag. Daša Hribar, realizacija Nadja Valentinčič Furlan, SEM, 2004/5, DVD, 4'05".

Tovarna slamnikov v ZDA
ZDA, 1929-1935. Zmontirano iz gradiva z naslovom Slovenski izseljenci v ZDA, ni podatkov o avtorju in producentu, 16 mm film hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.

Domžalski izseljenci pri delu v tovarni slamnikov.

Izdelava sodov v Argentini
Argentina, Mendoza, 2003. Odlomek iz oddaje To drevo je na tujem zraslo, avtorica Marija Brecelj, kamera Sergio Daniel Baladassarre, Andrea Sivini, produkcija Deželni sedež RAI za Furlanijo – Julijsko Krajino (slovenski program), film na Betacam formatu hrani arhivski oddelek Deželnega sedeža RAI v Trstu.

Industrijski obrat Martina Bajde v Mendozi, kjer izdelujejo sode.

Pridelava olja iz čajevca v Avstraliji
Avstralija, Merribba pri Cairnsu, 2001. Odlomek iz oddaje Slovenski program, kamera in režija Florijan Auser, produkcija Slovenian Media House, oddajo na DV formatu hrani Slovenian Media House v Sydneyu.

Družina Petruša pri obiranju čajevca in pridobivanju olja.