Slovenski etnografski muzej

Proizvodne obrti

Avdiovizualije na stalni razstavi Med naravo in kulturo

Proizvodne obrti
Strokovni sodelavec mag. Andrej Dular, realizacija Nadja Valentinčič Furlan, SEM, 2004/5, DVD, 8'39".

Lončarstvo
Gruča pri Šentjerneju, 1995. Odlomek iz filma V lončarski delavnici, strokovno vodstvo Ivica Križ, realizacija Naško Križnar, produkcija Dolenjski muzej Novo mesto, film na Betacam formatu je shranjen v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
Slinovce pri Kostanjevici, 1995. Odlomek iz filma Lončar na žegnanju, realizacija Naško Križnar, produkcija Dolenjski muzej Novo mesto, film na Betacam formatu je shranjen v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Izdelava posode na lončarskem vretenu in prodaja lončevine ob žegnanju.

Kovaštvo
Žalec, 1996. Odlomek iz filma Dokumentarni zapisi o izdelovanju svetil in njihovih pripomočkov, strokovna sodelavka Irena Keršič, realizacija Nadja Valentinčič, produkcija Slovenski etnografski muzej, film na Betacam formatu in gradivo na Hi8 formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Kovača pokažeta kovanje čelešnika.