Slovenski etnografski muzej

Živinoreja

Avdiovizualije na stalni razstavi Med naravo in kulturo

Strokovna sodelavka mag. Polona Sketelj, realizacija Nadja Valentinčič Furlan, SEM, 2004/5, DVD, 10'15".

 

Ročna košnja
Podbrdo, 1994. Posnela Nadja Valentinčič, produkcija SEM, gradivo na Hi8 formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Klepanje in brušenje kose, ročna košnja v strmini.

Košnja s kosilnico
Vrsnik, 1989. Odlomek iz filma Slike iz Trente, avtor Naško Križnar, produkcija Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, film na U-matic formatu je shranjen v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Košnja z ročno kosilnico, grabljenje, zlaganje na ostrvi in sušenje sena na njih.

Spravilo sena
Podbrdo, 1994. Posnela Nadja Valentinčič, produkcija SEM, gradivo na Hi8 formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Spravilo sena s štoga (kozolca), nalaganje kadejl v berkle, zategovanje štrika (vrvi) in nošenje breme.

Košnja s traktorjem
Zavrh pod Šmarno goro, 2004. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Košnja nižinskega travnika s traktorsko kosilnico in obračanje s traktorjem.

Baliranje
Valburga, 2004. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Pripravljanje bal s strojem za baliranje.

Paša
Zavrh pod Šmarno goro, 2004. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Čreda ovac na paši na nižinskem travniku v neposredni bližini doma.

Striža ovac
Trenta, Vrsnik, 1989. Odlomek iz filma Slike iz Trente, avtor Naško Križnar, produkcija Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, film na U-matic formatu je shranjen v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Striženje ovac s škarjami v Trenti in Vrsniku.

Odgon živine v planino
Bistričica in Velika planina, 1995. Odlomek iz filma Planšarstvo na Veliki Planini, strokovno vodstvo Tone Cevc, realizacija Naško Križnar, produkcija Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, film na Betacam formatu je shranjen v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Krmljenje živine, ročna molža, polaganje križev pred hlev in blagoslov živine v Bistričici, odgon živine na poletno pašo na Veliko planino, paša in okolje na Veliki planini.

Predelava mleka v maslo
Velika Planina,1997. Odlomek iz filma Velika Planina, strokovno vodstvo Tone Cevc, realizacija Naško Križnar, produkcija Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, film na Betacam formatu je shranjen v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Ročna molža in priprava masla iz smetane v pinji.