Slovenski etnografski muzej

Gojeni ekosistemi

Avdiovizualije na stalni razstavi Med naravo in kulturo

Gojeni ekosistemi
Strokovna sodelavka mag. Polona Sketelj, realizacija Nadja Valentinčič Furlan, SEM, 2004/5, DVD, 9'54".

Kopaško poljedelstvo
Bača pri Podbrdu, april 2005. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Oubrhtanje - nošenje zemlje v košu na vrh njive, gnojenje, prekopavanje s kaponom in sajenje krompirja na pobočjih pod Črno prstjo.

Oranje z voli
Reštanj, Kozjansko, maj 2001. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DVCPRO formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Vpreganje para volov v telege in oranje z dvojnim plugom.

Brananje
Dobrova, Kozjansko, april 2001. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DVCPRO formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Brananje zorane njive s kravami.

Oranje s traktorjem
Drulovka pri Kranju, april 2004. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Kmet orje njivo s traktorjem, njegov vnuk očisti zemljo s pluga z otko.

Žetev s srpom
Ledine nad Idrijo, 1998. Posnela Nadja Valentinčič Furlan na etnološkem raziskovalnem taboru Ledine '98, produkcija SEM, gradivo na Hi8 formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Na Ledinah že več let organizirajo ročno žetev s srpi. Leta 1998 so pri žetvi sodelovali tudi udeleženci etnološkega raziskovalnega tabora.

Strojna žetev
Meja pri Medvodah, avgust 2004. Posnela Nadja Valentinčič Furlan, produkcija SEM, gradivo na DV formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Žetev s kombajnom, presuvanje zrnja na traktor.

Teritev
Muljava, 1964. Gradivo z delovnim naslovom Terice je posnel dr. Boris Kuhar, produkcija SEM, gradivo na VHS, DV in DVD formatu hrani Kustodiat za etnografski film v SEM, originalni 16 mm film hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.
Sušenje lanu in teritev s trlicami.

Predelava lanu
Adlešiči, poletje 2001. Odlomki iz filma Trenje lanu, kamera, režija in montaža Bojan Matjašič, produkcija KUD Pozitiv, film v DV, VHS, DVD, DivX formatu hrani Bojan Matjašič, gradivo ni ohranjeno.

Prebivalci Adlešičev so poleti 2001 pripravili teritev lanu kot vaški družabni dogodek. Prikazani so delovni postopki, pri katerih uporabljajo tukačo, greben in prenosne trlice na podstavku.