Slovenski etnografski muzej

S kmetije v muzej: Jarmi
Datum objave 
17. april 2024

S kmetije v muzej: Jarmi

Slovenski etnografski muzej raziskuje, dokumentira, hrani, predstavlja in komunicira slovenske in enako pomembne zunaj evropske zbirke na področju materialne, družbene in duhovne kulture.

Pred vami je film poti predmeta od terena do muzeja. Tokrat smo izbrali kmečki jarem za vprego goveda, ki smo ga marca prikazali na Svetovnem simpoziju o vprežnem govedu, ki ga je organiziral Arheološki laboratorij na prostem Lauersham, potekal pa je v kraju Lorsch blizu Frankfurta. Sodelavci SEM so ob tej priložnosti predstavili snovno in nesnovno kulturno dediščino ter načine ohranjanja jarmov v Sloveniji. Zbirka jarmov, ki jo hranimo v SEM, velja za eno najdragocenejših tovrstnih evropskih zbirk.

Video: Gregor Kos