Slovenski etnografski muzej

Donator
Telekom Slovenije

Multivizija - Kdo sem, kdo smo

Avdiovizualije na stalni razstavi Med naravo in kulturo

Multivizija Kdo sem, kdo smo s pomočjo raznovrstnih medijev (gibljive slike, fotografije, ilustracije, zemljevidi, govor, glasba) predstavlja Slovenijo in njena štiri etnološka območja - alpsko, mediteransko, osrednje-slovensko in panonsko. Vsebinsko gre za prikaz stavbnih tipov, noše, plesov, glasbe in narečij.

Multivizija uporablja naslednje gradivo:

Avdiovizualno gradivo

 • Slovenski ljudski plesi, scenarij Mirko Ramovš, Bruno Ravnikar, režija Marija Šeme - Baričevič, kamera Slavko Nemec, Slavo Vajt, Janez Kališnik, producent Televizija Slovenije, hrani oddelek za arhiviranje TVS (odlomki iz oddaj Primorska, 1980, Goriška, Benečija, Rezija, 1983, Gorenjska 1, 1979, Koroška 2, 1983, Od Litije do Čateža, 1995, Dolenjska, 1984, Prekmurje 1, 1987, Bela krajina 1, 1976).
 • Slovensko primorje, scenarij France Bevk, režija in kamera Metod Badjura, montaža Milka Badjura, produkcija Triglav film, 1947, hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.
 • Filmski obzornik 49/3, redaktor Boris Režek, snemalec Žaro Tušar, producent Triglav film, 1951, hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.
 • Podkovanje konja, kamera in montaža Naško Križnar, naročnik Tehniški muzej Slovenije, Bistra, 1995, originalno gradivo je shranjeno v Zbirki vizualne dokumentacije Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
 • Izdelava lesenega kolesa, kamera in montaža Marko Cotič, naročnik Tehniški muzej Slovenije, Bistra, 2000, originalno gradivo hrani Studio Cotič - Trojer.
 • Od zemlje do kruha, scenarij Franc Oberč, režija, kamera in montaža Mitja Krumar, produkcija Kulturno društvo Škocjan na Dolenjskem, (Pleterje, 2004),
 • Pipar in njegov učenec, Srečanje z Vinkom Beznikom in njegovim učencem Alešem Jeklarjem, ideja in pogovor mag. Inja Smerdel, realizacija Nadja Valentinčič, produkcija SEM, Gorjuše, 1994, hrani Kustodiat za etnografski film v SEM.

Odlomki iz gradiva SEM (vse hrani Kustodiat za etnografski film)

 • delavnice krašenja sveč, izdelave suhih rož in lončarstva: 1997, Nadja Valentinčič Furlan,
 • oranje z ralom: 2001, Reštanj, kamera Nadja Valentinčič Furlan,
 • žetev s srpom: 1998, Ledine, kamera Nadja Valentinčič Furlan,
 • traktor: 2004, Drulovka, kamera Nadja Valentinčič Furlan,
 • kombajn: 2004, Meja, kamera Nadja Valentinčič Furlan,
 • otroci v Tivoliju: Ljubljana, 2004, kamera Nadja Valentinčič Furlan,
 • ljudje na Čopovi: Ljubljana, 2004, kamera Nadja Valentinčič Furlan,
 • žrmlje: 2004, Rogaška Slatina, kamera Milan Hafner.

Fotografije geografskih značilnosti Slovenije in tipov naselij

Marjan Garbajs, Matevž Lenarčič, Jurij Senegačnik, Igor Maher, Miha Pavšek, Jerneja Fridl, Jože Hanc, Milan Orožen Adamič, arhiv Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU; Franc Golob, arhiv Postojnske jame.

Fotografije izbranih domačij

Marko Habič, Slovenski etnografski muzej, Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Dušan Strgar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Zora Žagar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran

Slikovno in kartografsko gradivo

Goldensteinovi akvareli noš, Slovenski etnografski muzej,
Zemljevid etnoloških območij Slovenije, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU,
Zemljevidi Slovenije, kmečkih hiš in tipov naselij, Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU.

Idejna zasnova multivizije

mag. Inja Smerdel, scenarij mag. Inja Smerdel, Alenka Konič, strokovni sodelavci Nadja Valentinčič Furlan, dr. Nena Židov, Bojana Rogelj Škafar, dr. Mirko Ramovš, Damjana Pediček Terseglav, Andrejka Ščukovt, Eda Belingar, Eda Benčič Mohar, Vladimir Knific, Mojca Tercelj Otorepec, Dušan Strgar, Jelka Skalicky, Lilijana Medved, kamera Alenka Konič, Miran Brumat, Matija Brumat, režija, montaža, animacija in oblikovanje grafike Alenka Konič, oblikovanje zvoka Boštjan Perovšek, tehnična podpora Matija Brumat, Marjan Visković, svetlobno programiranje Matija Klinkon, Matija Brumat, produkcija Slovenski etnografski muzej, 2005, 19 minut.

Pripovedovalci

Marija Bažec, Sv. Peter; Alberto Pucer, Padna; Ana Marsetič, Divača; Pavel Tonkli, Breginj; Marica Globočnik, Kranjska gora; Francka Benedik, Škofja Loka; Anton Sekalo, Strojna; Jože Jeseničnik, Velika Mislinja; Angela Arnuš, Gorišnica; Franc Rac, Gornji Slaveči; Darko Kegljevič, Ostrog, Pleterje; Peter Žunič, Žuniči; Marija Bukovec, Mrzla luža; Ana Plahuta, Briše nad Kamnikom; Frančiška Štefan, Krašce; Franc Podlipec, Mala Ligojna.

Glasba

 • Zdravljica, Lačni Franz, CD Sirene tulijo, založba Helidon, 1986,
 • Poletje, Brina & String.si, CD Graščakinja, založba Goga, 2002.

Pri snemanjih za multivizijo so sodelovali še

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica; VVZ Julke Pavletič v Solkanu; Tekstina in Vasja Mihelj; Mlinotest in Bojan Kovačič; Marko Drpić; Pavel Paravan; Dean Plahuta; Nika, Brigita in Andrej Cotič; Gaja, Mateja, Eva in Neva Konič.