Subscribe to RSS - Kustodiat za obrt in trgovino

Slovenski etnografski muzej

Kustodiat za obrt in trgovino

Modeli

Kustodiat zbira predmete, pisne in slikovne dokumente, avdio in video dokumentacijo, ki prikazuje in ilustrira materialno kulturo in način življenja povezano z obrtnimi in trgovinskimi dejavnostmi zlasti kmečkega, vendar tudi mestnega prebivalstva na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Gradivo se nanaša večinoma na čas 19. in 20. stoletja.

Predstavljene so lončarstvo, pečarstvo, kovaštvo, suhorobarstvo, pletarstvo, urarstvo, čevljarstvo, barvarstvo, modrotiskarstvo, slikarstvo in pleskarstvo. Ti predmeti sodijo v zbirko Kustodiata za obrt in trgovino. Na razstavi kažemo lončarsko vreteno, latvice, vrče, pekače, majoliko, hranilnike, piščalke, pečnice, kovaška orodja (klešče, kladiva, merila, nastavke za nakovalo), dleta, svedre, puncirke, šablone ta rezilo žepnega noža, konjske podkve, motike, tesarske spone, les za obode, obode za sita, faze za izdelavo vitre, rezilnike, viternike, sita, solnice, kuhalnice, zajemalke za sol, vevnice, žlice,cekarje, košarice, košare, rekonstrukcijo uraske delavnice z orodjem, rekonstrukcijo čevljarske delavnice, čopiče, slikarske šablone, vtiskalne valjčke, modele za modrotisk.