Subscribe to RSS - Kustodiat za etnografski film

Slovenski etnografski muzej

Kustodiat za etnografski film

Prvih pet filmov je na južnem Pohorju posnel Boris Kuhar leta 1963; tukaj ga vidimo med udeleženci borovega gostüvanja v Gerlincih leta 1974 (Foto: arhiv SEM).

V kustodiatu za etnografski film ustvarjamo, zbiramo, hranimo, preučujemo in prikazujemo terenske posnetke in etnografske filme. Ustanovljen je bil leta 2000 zaradi potrebe po avdiovizualnem dokumentiranju in predstavljanju dediščine in načina življenja. Dodatna spodbuda je bila priprava in umeščanje avdiovizualnih vsebin na stalni razstavi muzeja, ki smo ju pripravljali na novi lokaciji na Metelkovi ulici.

V Slovenskem etnografskem muzeju se je z vizualnimi terenskimi raziskavami prvi ukvarjal dr. Boris Kuhar, ki je leta 1963 posnel kratke filmske zapise na Južnem Pohorju. Deset njegovih filmov smo leta 2011 zmontirali pod krovnim imenom Dokumenti časa in so dostopni v Filmografiji. Ta prinaša podatke o etnografskih filmih, ki so nastali v produkciji ali koprodukciji Slovenskega etnografskega muzeja. Na spletni strani je dostopna tudi zbirka pripovedi Galerija pripovedovalcev, ki nastaja ob drugi stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta (2009).

Kustodiat za etnografski film hrani tudi gradivo in filme drugih producentov, ki jih je pridobil za potrebe razstav, ob organizaciji pregleda domače etnološke filmske produkciji Etnovideo maraton, soorganizaciji mednarodnega festivala Dnevi etnografskega filma, ter ob različnih projektih, kot so Filmi na tirih, Tematska pot Na svoji zemlji, Pust, kralj Evrope / Carnival King of Europe.

Kustodiat se dejavno vključuje v delovanje Slovenskega etnografskega muzeja kot Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine. Evidentira obstoječe filme o enotah v Registru nesnovne kulturne dediščine, presoja njihovo ustreznost za potrebe karakterističnih video prikazov, sodeluje z avtorji in producenti, ustvarja nove filme in prispeva k diskusiji o vizualni etnografiji nesnovne kulturne dediščine.

Pri svojem delovanju povezujemo znanja vizualne antropologije, muzeologije in etnologije. Avdiovizualno komunikacijo na razstavah predstavljamo na povezavah Avdiovizualne vsebine na prvi stalni razstavi Med naravo in kulturo in Avdiovizualne vsebine na drugi stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta.