Subscribe to RSS - Kustodiat za družbeno kulturo

Slovenski etnografski muzej

Kustodiat za družbeno kulturo

Miklavž, Ljubljana, pred drugo svetovno vojno

Nastanek Kustodiata za družbeno kulturo je pogojen z nekaterimi predhodnimi tematskimi raziskavami in z nekaterimi že obstoječimi zbirkami oziroma zbranimi predmeti.

Formalni začetki kustodiata, ki ga je zasnovala kustodinja Tanja Tomažič, sodijo v zgodnja sedemdeseta leta 20. stoletja, ko je bil to Oddelek za družbeno kulturo. Po nastanku oddelka se je začelo tudi bolj sistematično delo na področju družbene kulture.  Vsebinsko kustodiat krije teme kot so letne šege in šege življenjskega kroga,  družbene skupine, socializacija in različne oblike druženja, ljudsko pravo in nesnovna kulturna dediščina. Med pomembnejše zbirke sodijo pirhi, ročno in s pomočjo modelov oblikovano pecivo za posebne priložnosti, cvetnonedeljske butare, jaslice, rovaši, gostilniški inventar ter otroške igrače in oprema.   

Temeljne zbirke in podzbirke

Pirh, Robidišče, 1949

Pirhi

Mali kruhek, okolica Škofje Loke, pred drugo svetovno vojno

Pecivo za posebne priložnosti

Cvetnonedeljska butara, Podmolnik pri Ljubljani, 1967

Cvetnonedeljske butare

Omarične jaslice, domnevno Selška dolina, sreda 19. stoletja

Jaslice

Rovaši za izposojo vina, Adlešiči, Bela krajina, začetek 20. stoletja

Rovaši

Sifonska steklenica, Logatec, pred drugo svetovno vojno

Gostilniški inventar

Gugalni konjiček, Ljubljana, 50. leta 20. stoletja

Otroške igrače in oprema