Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
7. september 2015

Vzdrževanje in upravljanje objektov na Metelkovi 2, Ljubljana

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in upravljanje objektov na Metelkovi 2 v Ljubljani, v obsegu, kvaliteti in rokih, definiranih z razpisno dokumentacijo s Prilogo I ter v skladu spredpisi.