Slovenski etnografski muzej

Mercedes-Benz Vito 114

Obvestilo o nameri prodaje službenega vozila

Slovenski etnografski muzej (v nadaljevanju SEM) objavlja namero za prodajo službenega vozila na podlagi metode neposredne pogodbe in sprejetega Sklepa o odpisu vozila.

Predmet razpolaganja

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list št. 86/10), za osebno vozilo
in sicer:

MERCEDES-BENZ Vito 114
Registrska št.             Ni registrirano
Št. kilometrov             120.000
Leto izdelave             1999
Barva vozila             E5D-kovinska modra temna
Vrsta goriva             bencin
VIN št.                     VSA63819413214470
Prostornina motorja     2295 cm3
Moč motorja             105kW
Ohranjenost             Redno servisiran in ohranjen
Št. sedežev             9
Ocenjena vrednost    1200 €

Vozilo ima centralno zaklepanje, klimatska naprava ne deluje, potrebno je zamenjati volansko letev ter menjati notranje zglobe in manšete, ima manjše udrtine spredaj in zadaj.

Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja

Vozilo je bilo s strani pooblaščenega cenilca ocenjeno na tržno vrednost 1.200 eur.
Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če bosta dva ali več ponudnikov za vozilo dala enako ponudbo, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.
Vse stroške vezane na prepis vozila, vključno s stroški morebitne odjave vozila, krije kupec. Kupec bo vozilo lahko prevzel po plačilu kupnine.

Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o osebnem vozilu vsak delovni dan med 09. in 14. uro po telefonu 01 300 8708, ali na elektronski naslov: irena.pivec@etno-muzej.si. Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru.

Ponudbe lahko ponudniki pošljejo na naš naslov: SEM, Metelkova 2, Ljubljana, ali po elektronski pošti na irena.pivec@etno-muzej.si. Ponudbe naj vsebujejo najmanj naslednje podatke:  
-    Fizične osebe: ime, priimek, naslov in telefonska številka,
-    pravne osebe: naziv, sedež, davčna številka, matična številka ter telefonska številka kontaktne osebe
-    ponujeno ceno ter podpis.

Ponudbe lahko oddate tudi po telefonu, vendar z vsemi potrebnimi podatki.
Rok za oddajo ponudb sprejemamo do ponedeljka, 30.11.2017 do 09. ure.

SEM bo osebne podatke, ki jih bo pridobil v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen izvedbe tega postopka. Sem ni dolžan prodati posameznega vozila, če oceni, da ponujena cena ne odraža dejanske vrednosti vozila.