Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
7. september 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji v najem lončarske delavnice - ateljeja

Slovenski etnografski muzej (SEM) objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine - lončarska delavnica - atelje v pritličju razstavne stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (1737) v izmeri cca 70m², na naslovu Metelkova ulica 2, Ljubljana.