Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
7. september 2015

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin - Muzejske kavarne

Predmet najema je poslovni prostor - muzejska kavarna v pritličju stavbe z ID znakom 412, k.o. Tabor (1737) na naslovu Metelkova ulica 2, Ljubljana. Upravljavec stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (1737), v kateri se nahaja poslovni prostor, ki je predmet najema, je Slovenski etnografski muzej. Ustanoviteljica Slovenskega etnografskega muzeja je Republika Slovenija. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.

Prostori, ki so predmet najema, obsegajo:
- gostinski lokal (muzejska kavarna), namenjen gostom, v izmeri 127,76 m2 m2,
- prostor za pripravo hrane v izmeri 9,21 m2,
- sanitarni prostor za osebje, prostor za garderobo in čistila v izmeri 7,97 m2.

Predvidena je souporaba hodnika in sanitarnih prostorov za goste.

K muzejski kavarni spada tudi del vrta, namenjen izvajanju gostinske dejavnosti na odprtem (kavarniški vrt), ki se nahaja pred in ob obeh straneh stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor, in obsega: vrt pred vhodom v kavarno v izmeri 40,00 m2, vrt na severni strani kavarne v izmeri 45,00 m2 in vrt na južni strani kavarne v izmeri 76,00 m2 in ni predmet tega javnega zbiranja ponudb. Lastnica parcele, katere del je tudi kavarniški vrt, je Republika Slovenije, upravljavec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, s katerim bo izbrani najemnik
sklenil posebno najemno pogodbo.