Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
7. september 2015

Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ...

Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ter upravljanja z varnostno nadzornim centrom in varovanje javnih zbiranj v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja.