Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
7. september 2015

Čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja 2015

Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Pri predmetu javnega naročila se upoštevajo okoljski vidiki.