Slovenski etnografski muzej

Kje 
Pritličje razstavne hiše
Od 
22. marec 2012
Do 
6. maj 2012

Pust, kralj Evrope II

Zimska maskiranja za boljšo rodovitnost v evropskem etnografskem kontekstu in Pustna dediščina Slovenije

Slovenski etnografski muzej je leta 2010 pristopil k evropskemu projektu Pust, kralj Evrope II, ki je nastal v okviru Programa Kultura, ki ga financira Evropska Unija. Nosilec projekta je Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina iz Italije. Razstava Pust, kralj Evrope II: Zimska maskiranja za boljšo rodovitnost v evropskem etnografskem kontekstu predstavlja enega od projektnih rezultatov in po svoji turneji v Italiji in v španskem muzeju Euskal v Bilbau, sedaj gostuje v SEM.  

Na razstavi so razstavljena naličja, oprava in oprema pustnih likov iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Poljske, Romunije, španske in francoske Baskije ter Makedonije. Vse sodelujoče države so na razstavi predstavljene tudi z etnografskim filmom in s fotografijami.

 

Projekt Pust, kralj Evrope se je začel leta 2007 na pobudo Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina iz San Michela all’Adige (Italija). V prvi fazi (2007–2009) so se projektu pridružili muzeji iz Francije, Hrvaške, Bolgarije in Makedonije, v drugi fazi (2010–2012) pa še muzeji iz Slovenije, španske Baskije, Romunije in Poljske. Trenutno v projektu sodelujejo: Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina iz San Michela all’Adige (nosilec projekta), Slovenski etnografski muzej, Etnografski muzej Zagreb, Nacionalna Ustanova Muzej na Makedonija iz Skopja, Etnografski inštitut in muzej Bolgarske akademije znanosti iz Sofije, Euskal Museoa – Museo Vasco iz Bilbaa, Complexul Naţional Muzeal Astra iz Sibiua in Państwowe Muzeum Etnograficzne iz Varšave.Muzejski kustosi sodelujočih držav pri projektu so raziskovali pustovanja na domačem terenu in v drugih evropskih državah. Zbrali so veliko novih muzejskih predmetov ter ustvarili bogato video in fotografsko dokumentacijo o sodobnih oblikah pustovanj. O rezultatih svojega dela so poročali na konferencah in izsledke objavili v člankih. Posneli so trideset etnografskih filmov in film Pust, kralj Evrope, ki primerjalno prikazuje evropska pustovanja kot del zimskih obredov rodovitnosti. Vse na terenu zbrano gradivo je dober temelj za nove interpretacije evropskih pustnih šeg in iskanje skupnih korenin.

Znanstvena koordinacija: Giovanni Kezich, Cesare Poppi; Scenografija: Studio Tacus Didoné, Bozen; Besedila: Giovanni Kezich; Filmi: Michele Trentini, Nadja Valentinčič Furlan, Mariusz Raniszewski, Vladimir Bocev; Organizacija in urejanje: Antonella Mott; Terenske raziskave: Zvjezdana Antoš, Amaia Basterretxea, Vladimir Bocev, Simona Ghiorghies, Giovanni Kezich, Justyna Laskowska-Otwinowska, Iglika Mishkova, Antonella Mott, Patryk Pawlaczyk, Cesare Poppi, Adela Pukl, Aleksander Robotycki, Amudena Rutkowska, Klara Sielicka-Baryłka, Michele Trentini, Nadja Valentinčič Furlan, Nena Židov; Grafično oblikovanje: Studio B4, Trento; Lektura: Ray Keenoy, Oxford


Razstava Slovenskega etnografskega muzeja
Pustna dediščina Slovenije

Ob mednarodni razstavi Carnival King of Europe II je Slovenski etnografski muzej  pripravil manjšo vzporedno razstavo o pustovanjih kot pomembnem delu nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Številna pustovanja in karnevali po vsej Sloveniji kažejo na veliko živost in pomen, ki ga imajo pustne šege in prireditve v življenju ljudi, nedvomno pa so tudi pomembne sooblikovalke lokalne identitete. Na  razstavi predstavljamo pustne šege in skupine, ki so kot nosilke slovenske pustne dediščine vpisane v nacionalni Register žive kulturne dediščine (ali pa so v postopku vpisa vanj), kar je izjemnega pomena za ohranjanje izročil teh tradicij za prihodnost.

Avtorici zasnove in kustodinji: Nena Židov, Adela Pukl
Vizualna etnografija:  Nadja Valentinčič Furlan
Grafično oblikovanje: Mojca Turk; Prevod: Franc Smrke; Lektura: Irena Destovnik, David Limon