Slovenski etnografski muzej

Vplivna področja med stilno arhitekturo in slovenskim ljudskim stavbarstvom v srednjem veku