Slovenski etnografski muzej

Deklica vojak : (poizkus socio-psihološke interpretacije vprašanja)