Slovenski etnografski muzej

Slovenski Afričani : o njihovih osebnih predmetih v prepletu identitet

Avtorici v prispevku predstavljata rezultate raziskave, izvedene za potrebe dela razstave, ki bo v Slovenskem etnografskem muzeju pripravljena v okviru mednarodnega projekta SWICH. V raziskavi so sodelovali slovenski Afričani, ki so jim družbene razmere v nekdanji Jugoslaviji omogočile prihod na študij v Slovenijo in so po koncu študija ostali pri nas. Avtorici sprva analizirata sodelovanje s slovenskimi Afričani, pri čemer razmišljata o demokratizaciji muzejske prakse ter odnosih moči, kakršni so se vzpostavljali skozi proces sodelovanja na podlagi konceptov, kot so epistemska pravičnost, skupna odgovornost za dediščino z njenimi nosilci in radikalna transparentnost. Osrednja pozornost je namenjena analizi identifikacij sogovornikov, kakršne se izražajo skozi izbor njihovih osebnih predmetov.