Subscribe to RSS - Etnolog 9/2 (1999)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 9/2 (1999)

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.

Članek, ki je bil predstavljen kot razprava v Slovenskem etnografskem muzeju maja 1999, je pregle

041-059

Prispevek je povzetek rezultatov inventarizacije čevljarskega orodja iz zbirk Tržiškega muzeja s

063-084

Članek podaja avtorjevo videnje razlike med tehniško in etnološko dediščino, navaja tiste slovens

085-104