Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (10.59 MB)

Zgodovinski oris babištva na Slovenskem in porodna pomoč v fari Velike Brusnice na Dolenjskem od 1840 do 1945

Prispevek obravnava temeljne značilnosti zgodovine babištva in porodne pomoči v dominatnem in vaškem kulturnem prostoru na Slovenskem, v katerega je vpeta analiza porodne pomoči na podlagi rojstnih matičnih knjig v fari Velike Brusnice na Dolenjskem od 1840 do 1945.