Slovenski etnografski muzej

K. Oštir, Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen : Razprava znanstvenega društva v Ljubljani, 8 ...