Slovenski etnografski muzej

Biti ali ne biti tam: etnografija na daljavo med krizo in onkraj nje

Članek opiše, kako se je med pandemijo covida-19 spremenila etnografija in kako so v kriznem času do ljudi dostopali raziskovalke in raziskovalci načinov življenja. Avtorja na podlagi izkušenj med pandemijo predstavita možnosti za posodobitev, obogatitev in nadgradnjo etnografije s pomočjo digitalnih tehnologij, ki odpirajo nove raziskovalne možnosti ter vzpostavljajo platforme za terensko raziskovanje, pri katerem lahko sobivamo z ljudmi v času, ne pa nujno tudi v prostoru.