Slovenski etnografski muzej

Poročilo o aktivnostih Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2014