Slovenski etnografski muzej

Iluzija o univerzalnem dostopu do zdravstvenega zavarovanja : nedržavljani, prekarni, revni kot zdravstveno nezavarovani prebivalci

Avtorici se v članku osredinjata na družbene spremembe, ki v postsocialni državi vodijo k izključevanju vse večjega števila prebivalcev iz dostopa do socialnih pravic. To pokažeta na primeru postopnega krčenja pravic na področju sistema zdravstvenega varstva, oziroma natančneje, vse pogostejšega omejevanja dostopa do zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Slednje analizirata preko sprememb zakonodaje ter socialnih in zdravstvenih politik, obenem pa izhajata iz različnih kvalitativnih raziskav. V prispevku se avtorici najprej ukvarjata z omejevanjem dostopa do zdravstvenega zavarovanja za nedržavljane, v naslednjih poglavjih pa tudi za prekarne delavce in najrevnejše prebivalce Slovenije. Pri tem pokažeta, kako njihovo izključevanje poteka preko produkcije drugega kot nezaslužnega posameznika, ki - po neoliberalni logiki selekcije - upravičeno ne dostopa do pravic.