Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (136.78 KB)

Dostopnost konceptov moškosti in ženskosti : transseksualnost in počenjanje spola

Naša družbeno-kulturna resničnost spol zarisuje v dvojini, v moški in ženski različici, kar naj bi bilo neko naravno in ultimativno dejstvo. Hkrati naj bi bila njegova družbeno-kulturna artikulacija (družbeni spol) nedvoumno, nespremenljivo in vselej-že povezana z njegovo biološkostjo (biološki spol). Vendar pa v taisti družbeno-kulturni resničnosti živijo tudi osebe, ki se s tem diskurzom ne identificirajo in ga zato preizprašujejo. Transseksualne kot tudi druge transspolne osebe si tako na različne načine prilaščajo oziroma potrjujejo spol, ki naj jim znotraj ideologije spola sicer ne bi bil na voljo, naj bi jim bil nedostopen. V članku opisujem načine tega prilaščanja oziroma potrjevanja ter obenem naslavljam vprašanje dostopnosti konceptov moškega in ženskega spola.