Subscribe to RSS - Etnolog 23 (2013)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 23 (2013)

Prispevek se prek analize lokalnih praznikov na Jančah posveča procesom družbenega ustvarjanja pr

V članku je obravnavana etiologija razmaha praznovanj osebnih praznikov – predvsem petdesete in d

049-063

Prispevek obravnava (etnografske) muzeje, ki se v zadnjih tridesetih letih reorganizirajo oziroma

Eid-Al-Adha ali nam bolj znano poimenovanje kurban bajram je muslimanski praznik, ki se praznuje

179-190
Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste

V članku je predstavljenih šest do sedaj neobjavljenih palic iz afriške zbirkeSlovenskega etnogra

Homeopatija, katere začetnik je nemški zdravnik
279-295