Slovenski etnografski muzej

Številka revije 
Etnolog 21 (2011)
Strani 
281-292
Avtor 
Nena Židov
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (105.96 KB)

Od Unescove konvencije o varovanju nesnovne dediščine do Registra žive kulturne dediščine

V prispevku so predstavljene aktivnosti, ki so sledile Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine in njeni ratifikaciji na Slovenskem. Orisana so prva razmišljanja o nesnovni dediščini v luči Konvencije, priprave na njen register, implementacija v Zakon o varstvu kulturne dediščine in delo Koordinatorja za varstvo žive kulturne dediščine v letih 2009-2010, ko je to nalogo opravljal Inštitut za Slovensko narodopisje ZRC SAZU. Predstavljene so doslej registrirane enote slovenske nesnovne kulturne dediščine, smernice delovanja novega koordinatorja in nekatere dileme, povezane z varovanjem in registrom nesnovne kulturne dediščine.