Slovenski etnografski muzej

Folklorna skupina v diaspori : soočanje tradicije in ustvarjalnosti v Ameriki

Prispevek predstavlja delovanje slovenskih folklornih skupin v diaspori, analizira načilnosti njihovega repertoarja in išče vzroke za odstopanja v primerjavi z njihovim delovanjem v matični domovini. Na primeru folklorne skupine iz Severne Amerike namenja posebno obravnavo t. i. umetniškim plesom, specifičnim za diasporične folklorne skupine. Gre za koreografije ob narodno-zabavni glasbi in v kostumski podobi t. i. narodnih noš. Te slovenski institucionalni okvirji zavračajo oziroma obravnavajo kot negativen pojav v folklorni dejavnosti, v diasporičnih skupnostih (pri izvajalcih in občinstvu) pa so pogosto prepoznane kot inherenten del njihovih folklornih nastopov.