Slovenski etnografski muzej

Pomen digitalne enciklopedije DEDI pri ohranjanju in soustvarjanju slovenske dediščine

Predmet prispevka je predstavite spletnege mesta Digitalne enciklopedije dediščine - DEDI, ki prinaša nove koncepte na področju varovanja in predstavljanja dediščine najširši javnosti. DEDI zagotavlja podporo znanstveno-raziskovalnemu delu, učenju, kulturnemu razvoju, utrjuje narodno identiteto ter prispeva k prepoznavnosti in konkurenčnosti Slovenije. Vrednost digitalne enciklopedije vidimo predvsem v enovitem prikazu štirih vrst dediščine na enem mestu. Posebna pozornost je namenjena e-učenju oziroma uporabi digitalne enciklopedije v izobraževalne namene ter aktivni udeležbi najširše javnosti, saj sledimo geslu, da lahko ohranjamo samo tisto, kar poznamo.