Subscribe to RSS - Etnolog 18 (2008)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 18 (2008)

Razprava obravnava vprašanja: kaj so maji, mlaji in jurjevanja; kdaj so se pojavili; v katere pre

V pričujočem prispevku avtor analizira, kako se je po marčni revoluciji 1848 začela razvijati slo

Članek analizira sodobno slovensko “krpanomanijo” kot pojav, ki predstavlja kulminacijo približno

075-093

Preskrba z živili je ena osnovnih dejavnosti človeka.

Avtorica se v pričujočem članku loteva proučevanja prehranjevanja skozi vsakodnevno prakso kuhanj

113-125

V prispevku analizirava odnos Elke Strojan (ki sva jo obiskali konec avgusta 2007 v njenem takrat

Bolezni in bolečine so vsakodnevni spremljevalci naših življenj, ki zaradi skrivnostnosti pojavlj

145-166

V prispevku avtorica predstavi pomemben segment ženske delovne emigracije z Goriške v Egipt v 19.

167-186

Pričujoče vrstice objavljajo poglavitne podatke iz Göthove topografije o Štajerskem v 1.

189-200