Slovenski etnografski muzej

Številka revije 
Etnolog 17 (2007)
Strani 
251-257
Avtor 
Angelos Baš
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (629.33 KB)

Žalec sredi 19. stoletja

Ta spis objavlja poglavitne podatke o Žalcu in posameznih bliznjih krajih leta1843; zapisani so bili v t. i. Göthovi topografiji, ki kar najbolj nadrobno priča o življenju v vojvodini Štajerski v 1. polovici 19. stoletja. Nanizani so najpomembnejsi podatki o hišah, nadrobnejši o prebivalstvu in njegovih skupinah. Beseda je o poljedelstvu, živinoreji in obrteh, pri slednjih posebno o kovačih in njihovem delu za vozove, in pa o podeželski trgovini. Omenjeni sta katoliška in evangeličanska veroizpoved in pa romanja v Petrovče. Razčlenjene so vse vrste cerkvene zemlje in kmetov na njej. Navedene so spremembe tlake v denar in hkratno nadaljevanje tlake (30 dni na leto). Naštete so nepremičnine magistrata in pa ubožnica, špital, šola, prostori v njej, število učencev in njihov izvor. V ustavni dobi (od 1861) se je življenje v Žalcu in na bližnjem območju tehtno razvijalo, zlasti v izobraževanju, gospodarstvu, politiki in zdravstvu.