Slovenski etnografski muzej

Porabski Slovenci v mestnih okoljih