Slovenski etnografski muzej

Mrkun Anton, Etnografija velikolaškega okraja : I. zv. Kmetijstvo. Lj. 1943, 8°, 93+2 str. II. zv. Obrti in trgovina velikolaškega okraja. Lj. 1943, 8°, 88 str.