Slovenski etnografski muzej

Franc K. Kos, Ornamentika lesenih stropov v cerkvah na Slovenskem : posebni odtisi iz Zbornika za umetnostno zgodovino XVII (1941); 105 strani