Slovenski etnografski muzej

Številka revije 
Etnolog 15 (2005)
Strani 
151-160
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (70.34 KB)

Telo in duša

V prispevku se avtor osredotoča na proučevanje osnovnih kategorij, ki razkrivajo vidike kulturnega in simboličnega dojemanja telesa v ljudski kulturi Makedoncev. Na podlagi analize etnografskih in folklornih gradiv sklepa, da ima človek kot celota dve osnovni komponenti: telesno in duhovno. Posveča se analizi mitološkega koncepta stvarjenja človeka ter analizi človeškega telesa kot osnovne kulturne kode in sistema simbolov. Prispevek je v veliki meri plod avtorjevih novejših etnografskih terenskih raziskav v Makedoniji, ki jih je opravil v območjih Strumice, Prilepa, Velesa, Poreče in Kumanova.