Slovenski etnografski muzej

Številka revije 
Etnolog 12 (2002)
Strani 
039-047
Avtor 
Igor Cvetko
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (69.16 KB)

Jurij Vodovnik kot avtor in pevec svojih pesmi

O Vodovnikovem življenju in delu vemo danes že precej. V obsežni monografiji Jest sem V odovnik Juri, O Slovenskem ljudskem pevcu (1988) je bila zapuščina pohorskega pevca obdelana po etnomuzikoloških kriterijih. Vodovnik je bil popisan, analiziran, definiran in umeščen v širši slovenski prostor. Pa vendar je vrsta vprašanj, ki se nanašajo predvsem na n jegovo ustvarjanje, avtorstvo in razširjanje viž, ostalo še odprtih. Avtor skozi pazljivo branje nekaterih njegovih pesmi v tem prispevku poskuša izluščiti nekatera dejstva in jih povezati v sliko, ki naj bi dopolnila še en del Vodovnikove zgodbe. Razmišljanja se nanašajo predvsem na del njegovega socialnega kroga, na tiste ljudi, ki so bili z njim tako ali drugače v povezavi z glasbo in peto pesmijo. Torej na mesto lokalnih godcev pri razširjanju petih avtorskih pesmi v nekem okolju in vlogo godčevstva pri uveljavljanju in ohranjanju le-teh med ljudmi.