Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (1.07 MB)

Jernej Šušteršič - etnolog s fotografskim aparatom

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesionalno dejaven le nekaj let, a je v stiku z etnologijo ostal vse življenje. Pomemben je kot eden prvih etnologov, ki je ne samo priznaval pomen fotografije za etnološko raziskovanje, pač pa jo je tudi dosledno uporabljal pri svojem terenskem delu. Ohranjeni sta dve obsežni zbirki njegovih terenskih fotografij. Pokrivata različna področja predvsem materialne kulture. Prvo zbirko, ki obsega 538 fotografij, hrani dokumentacijski oddelek Slovenskega etnografskega muzeja. Fotografije so bile posnete v sklopu terenskega dela študentov v Podjuni, Rožu in Zilji v letih 1951 in 1953. Druga zbirka z več kot 2500 enotami (poleg njegovih avtorskih fotografij so tu še fotografije drugih avtorjev, razglednice in reprodukcije risb) je v Arhivu Republike Slovenije in še ni bila zadostno opredeljena in urejena.