Subscribe to RSS - Etnolog 1 (1991)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 1 (1991)

Grad Vodriž - spomenik zgodnjegotske viteške stanovanjske kulture.

V članku Kočevje - nemški jezikovni otok v 19.

Avtor razčlenjuje Slomškovo razmerje do tistih dveh prvin oblačilne kulture, ki sta bili deležni

122-128

Avtorica orisuje podobo lončarstva madžarske etnične skupnosti iz pokrajine Hetes v lendavski obč

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174

Poleg neposrednega opazovanja na terenu in informacij ljudi so za proučevanje vaške skupnosti, zl

175-182

Prispevek Muzeji narodnostnih manjšin in ohranjanje narodnostnih kultur, v katerem avtor opisuje

187-194

Prispevek z malce provokativnim naslovom Kako naj vam prodamo modrino neba in podnaslovom Kako do

195-200