Subscribe to RSS - zgodovina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zgodovina

V članku so orisane sramotilne kazni in naprave

Definirani so pojem “delo” in pojmi, imenovani z naslovno sintagmo; obravnavano je vprašanje nast

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.